Taliansko

560,-€

LUCCA - ASSISI - NEAPOL - POMPEJE - MUGNANO - S.G.ROTONDO - SAN ANGELO - LANCIANO - MANOPPELLO - LORETO

26.08. – 03.09.2023

Kód zájazdu: 820 23

20.09. – 28.09.2023 

Kód zájazdu: 830 23

Strava: 6x raňajky, 4x večera

Ubytovanie: 6x nocľah

Doprava: Autobus

Program

1.deň:

odchod zo Slovenska  / cca 09:00 hod./ k hraničnému prechodu Petržalka – Berg, cez Viedeň, ďalej k rakúsko – talianskemu hraničnému prechodu, nočná jazda do mesta Lucca

2.deň:

príchod do Lucca, kde žila sv.Gemma Galgani – mystička a stigmatička, ako to o nej hovorí jej duchovný vodca, návšteva kláštora a kostola, kde je pochované telo tejto svätice a prehliadka múzea, kde sa dozvieme viac o jej živote, popoludní odchod do Asissi, nocľah

3.deň:

raňajky, návšteva bazilík San Angelo, návšteva Sanktuária vyzlečenia sv. Františka, kde je uložené telo Carla Akutissa – mladého Taliana, ktorý zomrel vo veku 15 rokov a jeho život je vzorom mnohým mladým nielen v Taliansku, ale po celom svete, prehliadka Assisi- návšteva hrobu sv. Františka a sv. Klári, večera, nocľah

4.deň:

raňajky, odchod do Neapola – navšteva hrobu sv. Januára-biskupa a mučeníka, navšteva kostola San Giuseppe dei Vecchi a Panny Márie Lurdskej kde je pochovaný páter Dolindo Ruotolo, veľký kňaz utrpenia a veľkej dôvery v Pána, ktorý žil v 20.storočí a na jeho príhovor sa udialo veľa zázrakov, odchod do Pompejí- pompejská novéna, prehliadka Baziliky Panny Márie Pompejskej, večera, nocľah

5.deň:

raňajky, odchod do Mugnana de Cardinale, kde boli prenesené relikvie mučeníčky 1.storočia sv.Filomény návšteva hrobu pátra Dolinda, a sv.Filomény, odchod do S.G.Rotonda – prehliadka kláštorného komplexu, kde žil páter Pio, návšteva hrobu, múzea, večera, nocľah

6.deň:

raňajky, odchod do San Angelo – najstaršie pútnické miesto v Taliansku, kde sa zjavil sv.Michal Archanjel, vykonáme si spoočné

zasvätenie sv.Michalovi Archanjelovi, popoludní pokračovanie v prehliadke S.G.Rorondo, večera, nocľah

7.deň:

raňajky, odchod do Manoppella – kde sa ukrýva vzácna relikvia šatka, ktorú mal Pán Ježiš po smrti na tvári a nechal nám na nej svoju podobu, pokračovanie v ceste do Lanchiana – miesto eucharistického zázraku, ktorý sa stal v 12. stor. pri premenení, keď kňaz zapochyboval, že chlieb sa premení na telo a víno na krv P. Ježiša.  „Dám vám nové srdce a nového ducha a odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa“ /Ez 36,26/, nocľah

8.deň:

raňajky, príchod do Loreta – prehliadka pápežskej baziliky Panny Márie Loretánskej, kde sa nachádza dom sv. Rodiny, v ktorom žila P.Mária s Ježišom a sv. Jozefom v Nazarete, nočnou jazdou odchod na Slovensko.

9.deň:

príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:

6x nocľah s raňajkami, 4x večera, autobusová doprava, zodpovedná osoba CK, DPH, poistenie voči insolventnosti CK, účasť kňaza

V cene nie je zahrnuté:

komplexné cestovné poistenie Štandard 33,51,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 44,67,-€ os./pobyt, covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie,

Povinné príplatky:

18,-€/os.pobyt na vstupy a miestné dane v Taliansku, pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-€; Ružomberok – Žilina 12,-€; Trenčín 8,-€ ; Trnava 4,-€, Bratislava 0,-.€,

Ubytovanie(U1): hotel **, 2 a 3 lôžkové izby – sprcha/WC

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, plná klimatizácia, izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): 6x kontinentálne raňajky, 4x večera

Zdravotné formality: covid testy, príp.covid pasy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1): Prešov, ZA, BA, LUCCA, ASSISI, NEAPOL, POMPEJE, MUGNANO, S.G.ROTONDO, SAN ANGELO, LANCIANO, MANOPPELLO, LORETO

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Prosíme sledovať aktuálne informácie ohľadom opatrení pre covid-19 pre vstup a výstup do krajín, ktoré navštívime.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212