Rím, Cascia – návšteva hrobu sv. pátra Dolinda, sv. Filomény a pátra Pia

580,-€

21.06. – 29.06.2024                kód zájazdu – 820 24

Strava: 6x raňajky, 6x večera

Ubytovanie: 7x nocľah

Doprava: Autobus

Poistenie

Program

1.deň:

odchod do Padovy, k hraničnému prechodu Petržalka – Berg, cez Viedeň, ďalej k Rakúsko – talianskemu hraničnému prechodu Tarvisio, nocľah                                                                                                                                                        

2.deň:

prehliadka Padovy, návšteva baziliky a hrobu sv. Antona s relikviami. Prehliadka baziliky sv. Giustiny, kde sa nachádza hrob sv. Lukáša. Návšteva kláštorného komplexu, kde žil a je pochovaný Leopold Mandič – veľký mystik a spovedník 20. stor., ktorý sa narodil v Bosne a Hercegovine. Odchod do Loreta, prehliadka Loreta – pápežskej baziliky Panny Márie Loretánskej, kde sa nachádza dom sv. Rodiny, v ktorom žila P.Mária s Ježišom a sv. Jozefom v Nazarete, večera, nocľah

3.deň:

raňajky, odchod do Manoppella, kde sa ukrýva vzácna relikvia – šatka, ktorú mal Pán Ježiš po smrti na tvári a nechal nám na nej otlačok svojej tváre. Pokračovanie v ceste do Lanchiana – miesto eucharistického zázraku, ktorý sa stal v 12. stor. pri premenení, keď kňaz zapochyboval, že chlieb sa premení na telo a víno na krv P. Ježiša.  „Dám vám nové srdce a nového ducha a odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa“ /Ez 36,26/, príchod do San Giovani Rotondo, večera, nocľah

4.deň:

raňajky, prehliadka kláštorného komplexu, kde žil Páter Pio návšteva hrobu, múzea, Krížová cesta, návšteva novej baziliky. Odchod do San Angelo – najstaršie pútnické miesto v Taliansku, kde sa zjavil sv. Michal Archanjel. Spoločné zasvätenie sv. Michalovi Archanjelovi, večera, nocľah

5.deň:

raňajky, odchod do Pompejí – pompejská novéna. Prehliadka Baziliky Panny Márie Pompejskej, návšteva hrobu pátra Dolinda, a sv.Filomény, kde si uctime jej relikvie. V Neapole navštívime hrob sv. Januára, večera, nocľah

6.deň:

raňajky, odchod do Ríma – prehliadka baziliky Panny Márie Snežnej – Panteónu, Španielskych schodov, Fontány di Trévi, Piazza Navona, antický Rím, večera, nocľah

7.deň:

raňajky, návšteva  baziliky sv. Petra. Popoludní odchod do Cascie, navštívime miesta spojené so životom sv.Rity, pomocnice v ťažkých životných situáciách, večera, nocľah

8.deň:

raňajky, návšteva  rodiska sv. Rity- Roccaporena, kde sa narodila sv. Rita, návšteva hrobu svätice, kláštora v ktorom žila, Eucharistický zázrak,  v popoludňajších hodinách odchod na Slovensko

9.deň:

príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:
6x nocľah, 6x raňajkami, 6x večera, doprava, zodpovedná osoba CK, DPH, poistenie proti insolventnosti CK, účasť kňaza                                                                                                                                                                                 

V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie Štandard 32,23,-€os./pobyt, osoby nad 70 rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 42,95,-€ os./pobyt, Cestovné poistenie PLUS a Storno PLUS, mestská doprava v Ríme, mestská taxa 6,- € os./deň, 

Povinné príplatky: Pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-; Ružomberok – Žilina 12,-; Trenčín 8,-; Trnava 4,-; Bratislava 0,-

Ubytovanie(U1): hotel **, 2 a 3 lôžkové izby – sprcha/WC                                                                                           

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, plná klimatizácia,  izolačné zasklenie                                                                                  

Stravovanie(S1): 6x kontinentálne raňajky, 6x večera, 

Zdravotné formality: nie sú stanovené

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1): PREŠOV – ZA – BA – PADOVA –  LORETO – MANOPPELLO – LANCIANO – S.G.ROTONDO – SAN ANGELO – POMPEJE – NEAPOL – RÍM 

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Upozornenie: Je zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma (za mestské hradby), presun po Ríme metrom.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212