Assisi, Pompeje, Manoppello a návšteva hrobu sv. pátra Dolinda a sv. Filomény

PADOVA - LORETO - MANOPPELLO - LANCIANO - S.G.ROTONDO - SAN ANGELO - POMPEJE - NEAPOL - ASSISI - LUCCA

27.04. – 04.05.2024                    kód zájazdu – 500 24

05.09. – 12.09.2024                    kód zájazdu – 510 24

 

Strava: 6x kontinentálne raňajky, 5x večera

Ubytovanie: 6x nocľah

Doprava: Autobus

Cena: 590,-€

Program

1.deň:
ráno odchod z Prešova / cca 05:00 hod./ k rakúsko – talianskemu hraničnému prechodu Tarvisio, príchod do Padovy  prehliadka Padovy návšteva baziliky a hrobu sv. Antona s relikviami, návšteva kláštorného komplexu, kde žil a je pochovaný Leopold Mandič – veľký mystik a spovedník 20. stor., ktorý sa narodil v Bosne a Hercegovine, nocľah                                                                                                                                          

2.deň:
raňajky, odchod do Loreta, prehliadka Loreta – pápežskej baziliky Panny Márie Loretánskej, kde sa nachádza dom sv. Rodiny, v ktorom žila P. Mária s Ježišom a sv. Jozefom v Nazarete, príchod do Manoppella, kde sa ukrýva vzácna relikvia- šatka, ktorú mal Pán Ježiš po smrti na tvári a nechal na nej svoju podobu, večera, nocľah                                                                                                                        

3.deň:
raňajky, pokračovanie v ceste do Lanchiana – miesto eucharistického zázraku, ktorý sa stal v 12. stor. pri premenení, keď kňaz zapochyboval, že chlieb sa premení na telo a víno na krv P. Ježiša.  „Dám vám nové srdce a nového ducha a odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa“ /Ez 36,26/, príchod do San Giovani Rotondo, prehliadka kláštorného komplexu, kde žil páter Pio, návšteva hrobu, múzea, večera, nocľah                                                                                     

4.deň:
raňajky, návšteva novej baziliky, odchod do San Angelo– najstaršie pútnické miesto v Taliansku, kde sa zjavil sv. Michal Archanjel, večera, nocľah                                                                                                                                               

5.deň:
raňajky, odchod do Mugnano – návšteva hrobu sv. Filomény, Pompejí- pompejská novéna, prehliadka Baziliky Panny Márie Pompejskej, hrobu pátra Dolindu, večera, nocľah                                     

6.deň:
raňajky, odchod do Assisi – návšteva Sanktuária Santa Maria Magiore, kde je uložené telo Carla Akutissa mladého Taliana, ktorý zomrel veľmi mladý a jeho život je vzorom mnohým mladým nielen v Taliansku, ale po celom svete, prehliadka Assisi, návšteva hrobu sv. Františka a sv. Klári, večera, nocľah                                                 

7.deň:
po raňajkách odchod z Assisi do mesta Lucca, kde žila a je pochovaná sv.Gemma Galgani, prehliadka kláštorného komplexu, nočnou jazdou odchod na Slovensko               

8.deň:
príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:
6x nocľah s raňajkami, 5x večera, autobusová doprava, zodpovedná osoba CK, DPH, poistenie proti insolventnosti CK, účasť kňaza

V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie Štandard 36,86,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 49,13,-€ os./pobyt

Povinné príplatky:
25,-€ vstupy do miest v Taliansku, pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-€; Ružomberok – Žilina 12,-€; Trenčín 8,-€ ; Trnava 4,-€, Bratislava 0,-.€ 

Ubytovanie(U1): 6x hotel **, 2 a 3 lôžkové izby – sprcha/WC

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, plná klimatizácia, izolačné zasklenie         

Stravovanie(S1): 6x kontinentálne raňajky, 5x večera       

Zdravotné formality: nie sú stanovené

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1):  Prešov – ZA – BA – Padova – Loreto – Manopelo – Lanciano – S. G. Rotondo – San Angelo – Pompeje – Neapol – Assisi – Lucca a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

sanctuaire-de-manoppello

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212