Po stopách českých pútnickych miest

260,-€

26.05. – 30.05.2022                    kód zájazdu – 11 22

Strava: 4x polpenzia

Ubytovanie: 4x nocľah

Doprava: autobus

Poistenie

Program

1.deň:

odchod skupiny z Popradu – autobusovej stanice cca o 07.00 hod., pokračovanie do pútnického miesta Marianky-prehliadka baziliky. Pokračovanie cesty na pútnické miesto Velehrad. Velehrad je jedno z najznámejších pútnických miest v Čechách.  Navštívime tu kláštor a Baziliku Nanebovzatia Panny Márie, ktorá bola založená v prvej polovici 13.storočia, účasť na svätej omši, nocľah, večera

2.deň:

 

raňajky, odchod smer Olomouc, náboženský program začneme sv. omšou v Katedrále sv. Václava v Olomouci. Program bude pokračovať návštevou známeho moravského pútnického miesta – Svätý Kopeček, prehliadka baziliky Navštívenia Panny Márie a kláštorného komplexu. Barokový chrám Navštívenia Panny Márie na Svätom Kopečku patrí svojou architektúrou a výzdobou k významným barokovým stavbám s veľkou cirkevnou, historickou a kultúrnou hodnotou. Cesta ďalej pokračuje do Starej Boleslavy, kde sa zúčastníme pobožnosti a požehnania so vzácnym Palládiom Země České, nocľah v Prahe, večera

 

3.deň:

 

raňajky, individuálne si pozrieme pražskú Loretu. Spolu sa pešo presunieme do areálu Pražského hradu, kde budeme mať svätú omšu v kaplnke Chrámu sv. Víta, absolvujeme prehliadku Katedrály. Spoločne prejdeme na Malostránske námestie s Kostolom sv. Mikuláša. Pokračovať budeme v kostole Panny Márie Víťaznej pobožnosťou pred Pražským Jezuliatkom a spoločnou modlitbou Korunky. Po Karlovom moste prejdeme cez Vltavu a prídeme na Staromestské námestie s historickou radnicou a svetoznámym orlojom, nocľah, večera

 

4.deň:

 

raňajky, prehliadka centra Prahy, Pražská brána, Václavské námestie. Odchod na ikonické miesto českých dejín – Vyšehrad. Zúčastníme sa na farskej sv. omši v Kapitulskom chráme sv. Petra a Pavla. Po svätej omši sa presunieme do Berouna. Navštívime kostol sv. Jána Krstiteľa je to baroková stavba s bohatou vnútornou výzdobou. Uprostred kostola stojí náhrobok sv. Ivana, kde je umiestnená schránka so svätcovými ostatkami. Kostol je prepojený so starým skalným kostolom – jaskyňou sv. Ivana. V časti skalného kostola je zachovaná prirodzená travertínová jaskyňa, zdobená pôvodnou kvapľovou výzdobou. Hneď vedľa kostola, pod oknom Ivanovej jaskyne, vyviera silný prameň liečivej vody, Prameň svätého Ivana, nocľah, večera

 

5.deň:

                                                                                                                                                                                                                                                                            raňajky, návšteva najznámejšieho mariánskeho pútnického miesta v Čechách – Svätá Hora. Toto miesto sa nachádza na vrchole kopca nad starým baníckym mestom Příbram. Nachádza sa tu gotický kostol, zo strieborným tepaným oltárom s gotickou sochou Panny Márie Svätohorskej. Počiatky Svätej Hory siahajú do 13. storočia, kedy tu bola postavená kaplnka rytierom z rodu Malovcov za vypočuté prosby k Panne Márie o ochranu pred lupičmi, odchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:

4x nocľah s polpenziou, doprava, zodpovedná osoba CK, DPH, poistenie voči insolventnosti CK, účasť kňaza 

V cene nie je zahrnuté:

komplexné cestovné poistenie Štandard 17,44,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 22,36,-€ os./pobyt, Cestovné poistenie PLUS a Storno PLUS, vstupy, covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Povinné príplatky: covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Ubytovanie(U1): hotel **, 2 a 3 lôžkové izby – sprcha/WC

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, plná klimatizácia,  izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): 4x polpenzia

Zdravotné formality: covid testy, príp.covid pasy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebne

Trasa cesty(T1): Poprad – Velehrad – Olomouc – Praha – Beroun – Pribram

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Prosíme sledovať aktuálne informácie ohľadom opatrení pre covid-19 pre vstup a výstup do krajín, ktoré navštívime.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212