Medžugorie – 34. Mladifest

Medzinárodný modtlitbový Festival mládeže

30.07. – 07.08.2024                    kód zájazdu – 400 24

Strava: 6x polpenzia

Ubytovanie: 6x nocľah

Doprava: Autobus

Cena: 380,-€

Program

l.deň:
odchod z Prešova o cca 11: 00 hod., tranzit cez Maďarsko a Chorvátsko do Medžugoria

2.deň:
cca 11:00 hod. príchod na Makarsku riviéru, 9 hodinová prestávka, návšteva napodobeniny jaskyne lurdskej Panny Márie, kúpanie v mori,  príchod do Medžugoria cca 17:00 hod., ubytovanie, večerný náboženský program, sv. omša, nocľah

3.- 7.deň:
raňajky, je zabezpečený celodenný duchovný festivalový program, každodenná sv. omša, svedectvá, prednášky, adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, modlitby za uzdravenie a oslobodenie, výstup na horu Križevac spojený s Krížovou cestou, možnosť výstupu na horu Podbrdo pri modlitbe sv. ruženca, obed príp. večera

8.deň:
cca 08:00 hod. po sv. omši odchod na Makarsku riviéru kúpanie v mori, odchod na Slovensko cca 17:00 hod.

9.deň:
cca 07:00 hod. príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:
6x ubytovanie, 6x polpenzia, autobusová doprava, sprievodca CK, poistenie proti insolventnosti CK, DPH, účasť kňaza

V cene nie je:  
komplexné cestovné poistenie Štandard 21,87,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 32,31,-€ os./pobyt, poplatok za tlmočenie v Medžugorí́ 2€ (os./pobyt), ktorý́ sa odovzdáva správe farnosti Medžugorie

Povinné príplatky: pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15€; Ružomberok – Žilina 12€ ; Trenčín 8€ ; Trnava 4€ ; Bratislava 0

Ubytovanie(U1): v súkromných domoch v 2, 3 a 4 lôžkových izbách vybavených sociálnym zariadením

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): 6x polpenzia

Zdravotné formality: nie sú stanovené

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty (T1): PO – ZA – BA – Nagykanizsa – Varaždin – Karlovac – Knin – Imotski – Medžugorie a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212