Medžugorie

… od veľkej udalosti, ktorá́ sa stala v tejto krajine a prekrásneho posolstva ľuďom, prostredníctvom zjavení́ sa našej Nebeskej Matky: „Keby ste vedeli ako Vás veľmi milujem, plakali by ste od radosti.“ mnoho ctiteľov Panny Márie vyhľadáva túto oázu ticha, pokoja a s vierou v uzdravenie tela a duše povznáša ducha s úctou k tým najcennejším hodnotám, ktoré́ sú́ veľkým darom pre ľudstvo.

Aj Vy máte možnosť̌ spojiť̌ sa s nami v jednu vďačnú́ rodinu, ktorá́ svojou úprimnou modlitbou chce ďakovať̌, prosiť̌ a obetovať̌ s pokorou v srdci a snáď̌ i s nádejou na uzdravenie.

Počas dní, ktoré́ spolu strávime v Medžugorí́, sa zúčastnime na náboženskom programe, ktorý́ sa v Medžugorí organizuje každý́ večer. Navštívime miesta, kde sa začala zjavovať̌ P. Mária, stretneme sa s vizionármi, navštívime Oázu Pokoja, Čenákolo /stretnutie s narkomanmi/, vystúpime na Podbrdo, Križevac.

21.06. – 27.06.2024                    kód zájazdu – 300 24

07.07. – 13.07.2024                    kód zájazdu – 310 24

23.07. – 29.07.2024                    kód zájazdu – 320 24

13.08. – 19.08.2024                    kód zájazdu – 330 24

21.08. – 27.08.2024                    kód zájazdu – 340 24

09.09. – 15.09.2024                    kód zájazdu – 350 24

Strava: 4x polpenzia

Ubytovanie: 4x nocľah

Doprava: Autobus

Cena: 290,-€

Program

1.deň:
odchod zo Slovenska o 12:00 hod., tranzit cez Maďarsko a Chorvátsko do Medžugoria

2.deň:
príchod na Makarskú riviéru 9 hod. prestávka, návšteva napodobeniny jaskyne  lurdskej Panny Márie, kúpanie v mori, odchod do Medžugoria, ubytovanie, náboženský program, modlitba sv. ruženca, sv. omša, nocľah

3.deň:
cca 08:00 hod. náboženský program – návšteva Čenákola – stretnutie s chlapcami, ktorí sa liečia zo závislosti, adorácia, večerný náboženský program v kostole, modlitba sv. ruženca, sv. omša, nocľah

4.deň:
výstup na Križevac, pobožnosť Krížovej cesty, adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, večerný náboženský program v kostole, modlitba sv. ruženca, sv. omša, nocľah

5.deň:
výstup na Podbrdo – miesto prvého zjavenia, modlitba sv. Ruženec, adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, večerný náboženský program v kostole, modlitba sv. ruženca, sv. omša, nocľah

6.deň:
cca 08:00 hod. sv. omša, odchod z Medžugoria na Makarskú, celodenné kúpanie v mori, cca 18:00 hod. odchod na Slovensko

7.deň:
cca 08:00 hod. príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:
4x ubytovanie, 4x polpenzia, autobusová doprava, zodpovedný zástupca CK, poistenie proti insolventnosti CK, DPH.

V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie Štandard 19,97,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 25,59,-€ os./pobyt 

Povinné príplatky: pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-€ ;Ružomberok – Žilina 12,-€; Trenčín 8,-€ ; Trnava 4,-€, Bratislava 0,-€            

Ubytovanie(U1): 4x v súkromných domoch v 2, 3 lôžkových izbách vybavených sociálnym zariadením. V centre Medžugoria cca 10min. pešo od kostola.

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): 4x polpenzia

Zdravotné formality: nie sú stanovené

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné                                                                                       

Trasa cesty(T1): PO – ZA – BA – Nagykanizsa – Varaždin – Karlovac – Knin – Imotski – Medžugorie a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212