Lurdy

21.04. – 25.04.2024                    kód zájazdu – 700 24

09.06. – 13.06.2024                    kód zájazdu – 710 24

25.08. – 29.08.2024                    kód zájazdu – 720 24

15.09. – 19.09.2024                    kód zájazdu – 730 24

Strava: 3x polpenzia

Ubytovanie: 3x nocľah

Doprava: Lietadlo

Cena: 680,-€

Program

1.deň:
odchod zo Žiliny- transfer autobusom do Krakova na letisko, čas sa upresní podľa odletu lietadla  

2.deň: 
príchod na letisko do Krakova, následne odlet do Lúrd, transfer z letiska do Lúrd do hotela, poobede náboženský program, večera, nocľah                           

3.deň: 
raňajky, náboženský program – návšteva múzeí, bazilík, účasť na Požehnaní chorých so Sviatosťou Oltárnou, sviečková procesia s modlitbou sv. ruženca, večera, nocľah                                                                                                                                                                    

4.deň: 
raňajky, účasť na sv. omši v Jaskyni Zjavenia, pobožnosť Krížovej cesty, premietanie diapozitívov o histórií Lúrd a zjavení, návšteva bazénov s lurdskou vodou, návšteva rodného domu sv. Bernadety, nocľah, večera    

5.deň:
raňajky, sv. omša, odchod transferom z Lúrd na letisko, odlet do Krakova, príchod na Slovensko vo večerných hodinách 

V cene je zahrnuté:
3x ubytovanie, 3x polpenzia, letecká doprava Krakov – Lurdy – Krakov (1x 10kg podpalubná batožina), transfer v Lurdoch, mestská daň, zodpovedný zástupca CK, poistenie proti insolventnosti CK, DPH, účasť kňaza     

V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie Štandard 36,86,-€os./pobyt, osoby nad 70 rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 49,13,-€ os./pobyt,                                                                                                                                                      

Povinné príplatky: transfer do Krakova a späť 30,- €

Ubytovanie(U1): hotel ** –  2 a 3 lôžkové izby – sprcha/WC

Doprava(D1): klimatizovaný  autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, letecká                               

Stravovanie(S1): kontinentálne raňajky – podávané sladké pečivo (niekde môže byť chlieb či bageta) maslo, džem, čaj alebo káva, večera výber z menu Hotela 

Zdravotné formality: nie sú stanovené         

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1): ZA – Krakov – Lurdy a späť                                 

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212