Lurdy – Fatima

Cena: 689,-€

Termíny zájazdov:

17.05. – 27.05.2024                    kód zájazdu – 300 24

20.09. – 30.09.2024                    kód zájazdu – 310 24

Základné informácie o zájazde:

Strava: 5x raňajky, 4x večera, 1x obed
Ubytovanie: 6x nocľah
Doprava: autobus

Program

1.deň:

odchod z Prešova, nočná jazda do La Salette

2.deň:

príchod do La Salette, prehliadka jedného z najznámejších pútnických miest vo Francúzsku, kde sa  zjavila P.Mária dvom pastierom vo Francúzskych Alpách, nocľah              

3.deň:

popoludní príchod do Lúrd, náboženský program – návšteva múzeí, bazilík, účasť na Požehnaní chorých so Sviatosťou Oltárnou, večera, sviečková procesia s modlitbou sv. ruženca, nocľah            

4.deň:

raňajky, účasť na sv. omši v Jaskyni Zjavenia, pobožnosť Krížovej cesty, premietanie diapozitívov o histórií Lurd a zjavení, návšteva bazénov s lurdskou vodou, návšteva rodného domu sv. Bernadety, večer odchod do Santiaga de Compostela, nočná jazda 

5.deň:

návšteva Katedrály sv. Jakuba, účasť na sv. omši, prehliadka mesta, odchod do Fatimy, účasť na sviečkovom sprievode vo Fatime, večera, nocľah   

6.deň: 

raňajky, prehliadka Cova da Iria, kde sa pred 99 rokmi zjavila P.Mária trom deťom, ktoré tu pásli ovce. Na tomto mieste dostali posolstvo od P. Márie pre celý svet. Po 6. mesiacov sa im na tomto mieste každého 13-teho v mesiaci zjavovala. Navštívime dve prekrásne baziliky Najsvätejšej Trojice a Ružencovej Panny Márie, kaplnku Zjavenia s milostivou sochou P.Márie, návšteva Aljustrelu- rodiska vizionárov. Po večeri procesia s modlitbou sv. ruženca, večera, nocľah     

7.deň:

 raňajky, ráno odchod z Fatimy, zástavka v Zaragoze, kde navštívime baziliku Panny Márie na Stĺpe, je to prvý kresťanský chrám v Európe kde sa zjavila Panna Mária sv. Jakubovi, nocľah

8.deň: 

raňajky, prehliadka Montserratu- najznámejšie pútnické miesto Katalánska, Benediktínsky kláštor, bazilika P. Márie so sochou Čiernej Madony, zástavka v Barcelone /prehliadka prístavu, La rambla, katedrála Sagrada Familia /, večera, nocľah             

9.deň:

 raňajky, celodenné kúpanie pri mori, nočnou jazdou odchod do Talianska

10.deň:

príchod do Padovy, 9-hodinová bezpečnostná prestávka, návšteva baziliky sv. Antona a kláštora Leopolda Mandiča, nočnou jazdou návrat na Slovensko

11.deň:

príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:
6x ubytovanie, 5x raňajky, 4x večera, 1x obed, doprava klimatizovaným autobusom, zodpovedný zástupca CK, DPH, poistenie proti insolventnosti CK, účasť kňaza

V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie Štandard 32,23,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 42,95,-€ os./pobyt, Cestovné poistenie PLUS a Storno PLUS

Povinné príplatky: pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-€; Ružomberok – Žilina 12,-€; Trenčín 8,-€ ; Trnava 4,-€, Bratislava 0,-€

Ubytovanie(U1): hotel ** –  2 a 3 lôžkové izby – sprcha/WC, penzión 2-3 lôžkové izby -sprcha/ WC

Doprava(D1): klimatizovaný  autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, plná klimatizácia, individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): kontinentálne raňajky – podávané sladké pečivo (niekde môže byť chlieb či bageta) ,maslo, džem, čaj alebo káva, večera výber z menu hotela

Zdravotné formality:  nie sú stanovené

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty (T1): PO – ZA – BA – La Salette – Lurdy – Fatima – Zaragoza – Montserrat – Padova a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212