Krakow – Lagiewniky

35,-€

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

24.04.2022

Strava: x

Ubytovanie: x

Doprava: autobus

Poistenie

Program

1.deň:

odchod zo Žiliny o 00:30 hod., smer Krakow, príchod do Krakowa. Prehliadka Lagiewnikov- centra apoštolátu Božieho milosrdenstva. Návšteva baziliky Božieho Milosrdenstva, kde žila sestra Faustína Kovalská, prehliadka sanktuária sv.Jána Pavla II., Možnosť prehliadky kláštornej kaplnky, kde je vystavený milostivý obraz a hrob sv.Faustíny. Účasť na slávnosti Božieho Milosrdenstva-  modlitba v Hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00hod. V poobedňajších hodinách cca17:00 hod. odchod z Krakowa na Slovensko príchod vo večerných hodinách.

V cene je zahrnuté:

doprava, zodpovedný́ zástupca CK, poistenie insolventnosti CK, DPH, poistenie liečebných nákladov PLUS / nezahŕňa poistenie storna, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti/

V cene nie je zahrnuté:

strava, covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Povinné príplatky: x

Ubytovanie(U1): bez ubytovania

Doprava(D1): klimatizovaný́ autobus s audio – video zariadením, vysoké́ sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): bez stravy

Zdravotné formality: covid testy, príp.covid pasy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1): ZA – Krakow – Žilina a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Prosíme sledovať aktuálne informácie ohľadom opatrení pre covid-19 pre vstup a výstup do krajín, ktoré navštívime.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212