Krakow – Lagiewniky

Cena: 35,-€

Termín zájazdu:

16.04.2022                kód zájazdu – 001 23

Základné informácie o zájazde:

Strava: x
Ubytovanie: x
Doprava: autobus

Program

odchod zo Žiliny o 00:30 hod., smer Krakow, príchod do Krakowa, prehliadka Lagiewnikov – centra apoštolátu Božieho milosrdenstva, návšteva baziliky Božieho Milosrdenstva, kde žila sestra Faustína Kovalská, prehliadka sanktuária sv.Jána Pavla II., možnosť prehliadky kláštornej kaplnky, kde je vystavený milostivý obraz a hrob sv.Faustíny, účasť na slávnosti Božieho Milosrdenstva –  modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00hod., v poobedňajších hodinách cca 17:00 hod. odchod z Krakowa na Slovensko, príchod vo večerných hodinách

V cene je zahrnuté:

doprava, zodpovedný́ zástupca CK, poistenie insolventnosti CK, DPH, poistenie liečebných nákladov PLUS / nezahŕňa poistenie storna, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti/

V cene nie je zahrnuté:

strava, covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Povinné príplatky: x

Ubytovanie(U1): bez ubytovania

Doprava(D1): klimatizovaný́ autobus s audio – video zariadením, vysoké́ sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): bez stravy

Zdravotné formality: covid testy, príp.covid pasy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1): ZA – Krakow  a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Prosíme sledovať aktuálne informácie ohľadom opatrení pre covid-19 pre vstup a výstup do krajín, ktoré navštívime.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212