Krakov – Lagievniky

Nedeľa božieho milosrdenstva

07.04.2024                kód zájazdu – 001 24

 

Doprava: Autobus

Cena: 35,-€

Program

1. deň: 
odchod zo Žiliny o 00:30 hod., smer Krakov, príchod do Krakova. Prehliadka Lagievnikov- centra apoštolátu Božieho milosrdenstva. Návšteva baziliky Božieho Milosrdenstva, kde žila sestra Faustína Kovalská, prehliadka sanktuária sv. Jána Pavla II., Možnosť prehliadky kláštornej kaplnky, kde je vystavený milostivý obraz a hrob sv. Faustíny. Účasť na slávnosti Božieho Milosrdenstva-  modlitba v Hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00hod. V poobedňajších hodinách cca17:00 hod. odchod z Krakova na Slovensko príchod vo večerných hodinách.

V cene je zahrnuté:
doprava, zodpovedný́ zástupca CK, poistenie proti insolventnosti CK, DPH, poistenie liečebných nákladov PLUS / nezahŕňa poistenie storna, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti/

V cene nie je zahrnuté: strava

Povinné príplatky: nie sú

Ubytovanie(U1): bez ubytovania

Doprava(D1): klimatizovaný́ autobus s audio – video zariadením, vysoké́ sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): bez stravy

Zdravotné formality: nie sú stanovené

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1): ZA – Krakov a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212