Pútnicky zájazd do Fatimy

Cena: 654,-€

Zájazd do Fatimy je veľmi pekný a zaujímavý. Zo Slovenska sa do Portugalska dostaneme lietadlom, po Portugalsku sa ďalej presúvame autobusom a cestujeme po nádherných pútnických miestach. Ako prvé navštívime mesto Lisabon, do ktorého priletíme a spravíme si jeho prehliadku. Taktiež navštívime aj pútnické miesta akými sú: Fatima, Nazaré, Batalhe, Alcobaca, Aljuster či Cova de Aria - miesto prvého zjavenia sa panny Márie trom deťom.

Termíny zájazdov:

04.09. – 08.09.2023                    kód zájazdu – 130 23

14.09. – 18.09.2023                    kód zájazdu – 140 23

19.09. – 28.09.2023                    kód zájazdu – 150 23

Základné informácie o zájazde:

Strava: 4x polpenzia
Ubytovanie: 4x nocľah
Doprava: lietadlo

Program

1.deň:

stretnutie skupiny a spoločný odchod z letiska Viedeň- Schwechat do Lisabonu – prílet do Lisabonu. Prehliadka hlavného mesta a jeho historických zaujímavosti: štvrť Alfama-biskupská katedrála Sé, rodný domu sv. Antona Paduanského, ktorý je súčasťou novovybudovaného kostola, stará štvrť Lisabonu-Alfama. Prehliadka okrajovej štvrti Lisabonu, ktorá nebola zničená zemetrasením, nachádzajú sa tu krásne stavby zo 16. stor. ako kláštor a kostol sv. Hieronýma- majstrovské dielo postavené v manuelskom štýle, veža Tore de Belém, pamätník moreplavcov, pamätník Krista, večera, nocľah

2.deň:

po raňajkách návšteva Nazaré- pútnické miesto, kde sa zjavila Panna Mária, cestou zástavka v Batalhe – návšteva  kláštora Panny Márie Víťaznej – skvost manuelistickej architektúry, Alcobaca- jeden z najväčších  kláštorov v Portugálsku, cisterciánsky  kláštor, hrobka kráľov, prehliadka historickej časti mesta, sv. omša, večera, účasť na sviečkovej procesii vo Fatime, nocľah

3.deň:

raňajky, Fatima- jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. Tu sa zjavila Panna Mária v r. 1917 trom deťom. Počas šiestich mesiacov deti dostali posolstvo pre celý svet, známe ako Fatimské proroctvo. V októbri bolo prítomných na Cova da Iria 70 000 ľudí.  Navštívime rodnú dedinku Aljuster, domy vizionárov, krížová cesta ,večer účasť na medzinárodnej sv. omši a modlitbe sv. ruženca, večera, nocľah

4.deň:

raňajky, návšteva Cova  da Iria – miesto prvého zjavenia, návšteva a prehliadka Baziliky Najsvätejšej Trojice a Baziliky Ružencovej Panny Márie, kde sú uložené ostatky vizionárov, možnosť návštevy centra svetového apoštolátu, Adorácia, večera, účasť na sviečkovom sprievode, nocľah

5.deň:

raňajky, odchod a odlet z Lisabonu do Viedne, v popoludňajších hodinách následne odchod do Bratislavy

 

 

IMG_20140124_160737
IMG_2573

V cene je zahrnuté:

4x ubytovanie v penzióne v 2-3 posteľových izbách, 4x polpenzia, letenka Schwechat – Lisabon – Schwechat (prestupový let), autobusová doprava v Portugalsku, zodpovedný zástupca CK, poistenie proti insolventnosti CK, DPH

V cene nie je zahrnuté:

komplexné cestovné poistenie Štandard 32,23,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 42,95,-€ os./pobyt, Cestovné poistenie PLUS a Storno PLUS, vstupy cca 30,- € (platí sa na mieste), cestovné lístky na metro – celodenný lístok 7,- €, covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Povinné príplatky: pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-€; Ružomberok – Žilina 12,-€; Trenčín 8,-€ ; Trnava 4,-€, Bratislava 0,-€

Ubytovanie(U1): 4x penzión 2-3 posteľové izby so soc. zariadením WC/sprcha

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, letecká- prestupový let

Stravovanie(S1): 4x polpenzia

Zdravotné formality: covid testy, príp.covid pasy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty (T1): Viedeň – Lisabon – Nazare – Alcobaca – Fatima – a späť

Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Prosíme sledovať aktuálne informácie ohľadom opatrení pre covid-19 pre vstup a výstup do krajín, ktoré navštívime.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212