FATIMA

LISABON - NAZARE - BATALHA - ALCOBACA

Zájazd do Fatimy je veľmi pekný a zaujímavý. Zo Slovenska sa do Portugalska dostaneme lietadlom, po Portugalsku sa ďalej presúvame autobusom a cestujeme po nádherných pútnických miestach. Ako prvé navštívime mesto Lisabon, do ktorého priletíme a spravíme si jeho prehliadku. Taktiež navštívime aj pútnické miesta akými sú: Fatima, Nazaré, Batalhe, Alcobaca, Aljuster či Cova de Aria - miesto prvého zjavenia sa panny Márie trom deťom.

29.04. – 03.05.2024                    kód zájazdu – 100 24

16.05. – 20.05.2024                    kód zájazdu – 110 24

05.09. – 09.09.2024                    kód zájazdu – 120 24

19.09. – 23.09.2024                    kód zájazdu – 130 24

Strava: 4x polpenzia

Ubytovanie: 4x nocľah

Doprava: lietadlo

Cena: 690,-€

Program

1.deň:
stretnutie skupiny a spoločný odchod z letiska Viedeň- Schwechat do Lisabonu – prílet do Lisabonu. Prehliadka hlavného mesta a jeho historických zaujímavosti: stará štvrť Lisabonu Alfama-biskupská katedrála Sé, rodný dom sv. Antona Paduanského, ktorý je súčasťou novovybudovaného kostola. Prehliadka okrajovej štvrti Lisabonu, ktorá nebola zničená zemetrasením, nachádzajú sa tu krásne stavby zo 16. stor. ako kláštor a kostol sv. Hieronýma- majstrovské dielo postavené v manuelskom štýle, veža Tore de Belém, pamätník moreplavcov, pamätník Krista, večera, nocľah

2.deň:
po raňajkách návšteva Nazaré – pútnické miesto, kde sa zjavila Panna Mária, cestou zástavka v Batalhe – návšteva  kláštora Panny Márie Víťaznej – skvost manuelistickej architektúry, Alcobaca- jeden z najväčších  kláštorov v Portugálsku, cisterciánsky  kláštor, hrobka kráľov, prehliadka historickej časti mesta, sv. omša, večera, účasť na sviečkovej procesii vo Fatime, nocľah

3.deň:
raňajky, Fatima- jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. Tu sa zjavila Panna Mária v r. 1917 trom deťom. Počas šiestich mesiacov deti dostali posolstvo pre celý svet, známe ako Fatimské proroctvo. V októbri bolo prítomných na Cova da Iria 70 000 ľudí.  Navštívime rodnú dedinku Aljuster, domy vizionárov, krížová cesta,večer účasť na medzinárodnej sv. omši a modlitbe sv. ruženca, večera, nocľah

4.deň:
raňajky, návšteva Cova  da Iria – miesto prvého zjavenia, návšteva a prehliadka Baziliky Najsvätejšej Trojice a Baziliky Ružencovej Panny Márie, kde sú uložené ostatky vizionárov, možnosť návštevy centra svetového apoštolátu, adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou, večera, účasť na sviečkovom sprievode, nocľah

5.deň:
raňajky, odchod a odlet z Lisabonu do Viedne, v popoludňajších hodinách následne odchod do Bratislavy

 

 

V cene je zahrnuté:
4x ubytovanie v penzióne v 2-3 posteľových izbách, 4x polpenzia, letenka Schwechat – Lisabon – Schwechat (prestupový let), autobusová doprava v Portugalsku, zodpovedný zástupca CK, poistenie proti insolventnosti CK, DPH

V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie Štandard 36,86,-€ os./pobyt, osoby nad 70 rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 49,13,-€ os./pobyt, vstupy cca 30,- € (platí sa na mieste), mestská doprava v Lisabone

Ubytovanie(U1): 4x penzión 2-3 posteľové izby so soc. zariadením WC/sprcha

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, letecká – prestupový let

Stravovanie(S1): 4x polpenzia

Zdravotné formality: nie sú stanovené

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty (T1): Viedeň – Lisabon – Nazare – Alcobaca – Fatima – a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. 
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

IMG_20140124_160737
IMG_2573

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212