Czestochowa – Licheń

139,-€

19.05. – 22.05.2022                    kód zájazdu – 22 22

Strava: 2x raňajky, 1x večera

Ubytovanie: 2x nocľah

Doprava: autobus

Poistnenie

Program

1.deň:

v ranných hodinách odchod cca o 6:00 hod. zo Žiliny do Poľska. Príchod do Czestochowej, prehliadka najväčšieho pútnického miesta Poľska na Jasnej Hore. V kláštornej Bazilike Nájdenia sv. Kríža a Nanebovzatia Panny Márie si uctime zázračný obraz-Ikonu Panny Márie Czestochowskej (Čierna Madona). Podľa legendy patrí ikona medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista Lukáš, a je namaľovaná na doske stola, na ktorom jedávala Svätá rodina. Absolvujeme prehliadku celého kláštorného komplexu Paulínov zo Stredoveku a múzea. Zúčastníme sa na sv. omši, pobožnosti krížovej cesty a večer v bazilike na Jasnohorskóm Apely a zakrývaní zázračného obrazu –  Panny Márie, nocľah 

2.deň: 

raňajky, po sv. omši odchádzame do Lichńe, návšteva Grablinského lesa, krížová cesta, tu na sosne bol v kaplnke zavesený obraz Panny Márie, kde sa Panna Mária zjavila. Večer sa zúčastníme Apelu s modlitbou sv. ruženca a odkrytia obrazu Panny Márie, nocľah                     

3.deň: 

raňajky, po raňajkách celodenný pobyt v areáli Bolestnej Matky v Lichńi. Je to významné mariánske pútnické miesto z 19. stor. Uctieva sa tu obraz Panny Márie Lichenskej, bolestiplnej kráľovnej Poľska, ktorý bol korunovaný pápežom Pavlom VI . Na obraze je Bolestná Matka Božia ako sa zjavila Panna Mária jednému vojakovi v r. 1836 po bitke pri Lipsku. Je tu vybudovaná jedna z najväčších bazilík Poľska podľa vzoru baziliky sv. Petra z Ríma a v r. 1999 bola vysvätená sv. Otcom Janom Pavlom II. V bazilike je najväčší súbor orgánov v Poľsku, na zvonici kostola je zavesený najväčší zvon v Poľsku. Súčasťou baziliky sú aj múzeum a pápežské apartmány. Podvečer odchod z Lichne

4.deň: 

v skorých ranných hodinách príchod do Žiliny

V cene je zahrnuté:

2x nocľah, 2x raňajky, 1x večera, doprava, zodpovedná osoba CK, DPH, poistenie voči insolventnosti CK, účasť kňaza.                                                                                                                                                                                 

V cene nie je zahrnuté:

komplexné cestovné poistenie Štandard 9,24,-€os./pobyt, osoby nad 70rokov môžu uzavrieť iba komplexné cestovné poistenie PLUS 16,26,-€ os./pobyt, Cestovné poistenie PLUS a Storno PLUS, vstup do múzeí Čenstochova, Licheń, covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Povinné príplatky: covid testy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácie

Ubytovanie(U1): pútnická ubytovňa Dom Jána Pavla II- 2 a 3 lôžkové izby – sprcha/WC

Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio – video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov, plná klimatizácia,  izolačné zasklenie

Stravovanie(S1): 2x raňajky, 1x večera

Zdravotné formality: covid testy, príp.covid pasy potrebné na vycestovanie podľa aktuálnej situácia

Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné

Trasa cesty(T1): Žilina – Czestochowa – Licheń a späť

CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

Prosíme sledovať aktuálne informácie ohľadom opatrení pre covid-19 pre vstup a výstup do krajín, ktoré navštívime.

Ck Slavtour

Kontakt:

Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina

IČO: 34355961 DIČ: 1020062824

ckslavtour@ckslavtour.sk

+421 907 839 212